top of page

Nova edició dels Jocs Florals

El Centre Sant Pere convoca una nova edició dels Jocs Florals, com sempre amb tres categories per edats i tres modalitats d'escrits. Termini de lliurament dels treballs: 14 d'abril. Acte de lliurament dels premis: Dissabte 27 d'abril del 2024. Llegeix les bases a continuació i participa!Bases Generals:

1. Hi haurà tres categories d'edat: Infantil (fins a 10 anys), juvenil (11-17 anys) i adult (+18 anys).

2. En cada categoria es pot competir en dues modalitats diferents: PROSA i POESIA. I també hi ha una categoria única per a la modalitat de TEATRE BREU. Cada autor es pot presentar en totes les modalitats que vulgui.

3. El tema és lliure.

4. Els treballs presentats han de ser individuals, de creació pròpia, originals i inèdits es poden fer en llengua catalana o castellana.

5. Els treballs s'han de presentar amb el següent format:

  • El paper ha de ser de mida DIN-A4.

  • L’extensió no pot ser superior a tres fulls escrits per les dues cares (sense comptar la portada).

  • La mida de la lletra serà entre 12 i 14 com a màxim i l’interlineat ha de ser un mínim d’1,5.

  • Ha de tenir un títol.

Bases de la modalitat de TEATRE BREU:

  • Els textos hauran de tenir entre 10 i 20 pàgines de mida DIN-A4, per una sola cara.

  • La mida de la lletra serà entre 12 i 14 com a màxim. Interlineat mínim 1,5.

  • Hauran de ser obres inèdites, originals, de tema lliure i poden presentar-se en llengua catalana o castellana.

  • Els monòlegs no són vàlids.

6. Els treballs (de totes les modalitats) hauran d’estar signats amb un pseudònim i es lliuraran dins d’un sobre on hi consti escrit a la part exterior la categoria i modalitat a la qual pertany. El participant haurà de lliurar un segon sobre on hi consti escrit a la part exterior el títol i el pseudònim; dins d'aquest sobre hi haurà un full amb el títol, el pseudònim, el nom i cognoms de l’autor/a, la categoria i la modalitat a la qual pertany. També alguna dada de contacte (mail o telèfon). Els originals rebuts no es retornaran.

7. La decisió del jurat es farà pública el dia del lliurament dels premis.


QUI HI POT PARTICIPAR: Tothom que vulgui, sigui soci o no.


TERMINI DE PRESENTACIÓ: fins al 14 d'abril de 2024.


ON? A la consergeria del Centre o per correu postal a l'adreça: Carrer del Rec, 21-23. 08003 Barcelona.


LLIURAMENT DE PREMIS: Dissabte 27 d’abril del 2024, a les 19 h. A l'Auditori Cullel i Fabra (c. Sant Pere més Alt, 25).


PREMIS: Obsequis a determinar. L’obra premiada en la modalitat de teatre podrà ser representada dins la temporada. Els treballs guanyadors en les modalitats de poesia i prosa seran publicats en el Butlletí del Centre.


Comments


Més Notícies
bottom of page