Les Entitats

Al Centre Sant Pere conviuen més de 20 associacions d'interessos i motivacions diverses. Existeixen entitats relacionades amb la cultura i l'art, moviment social, esport... Et convidem a fer-hi una ullada per saber més coses de cadascuna d'elles. I si t'interessa, t'animem a contactar-hi per formar-ne part!

 

Organització no Governamental, apolítica, no lucrativa i dedicada a la defensa dels animals, la natura i el medi ambient.   

Entitat dedicada a la sardana. Volem mantenir viu l'esperit de la sardana com a referent de la cultura catalana.

Entitat dedicada a afermar la llengua catalana en tots els camps, ajudant al seu estudi i bon ús.

Entitat que té la voluntat de desenvolupar projectes d'oci per a tots els joves, i des dels joves, cap al nostre barri.

Associació que pretén ser un punt de trobada dels músics i tots aquells que estimen aquest art.

Cor de música moderna del que formen part una vintena de cantaires. Amb una clara vocació lúdica, el repertori inclou temes de pop, rock i musicals.

Coral vinculada a la vida social i cultural de Barcelona que participa en actes de nombroses entitats i associacions.

Societat Coral adherida a la Federació de Cors Clavé.

Entitat dedicada a la recuperació de les danses tradicionals i populars dels Països Catalans.

Entitat cultural i esportiva fundada a Barcelona l'any 1931.

Grup de teatre amateur que pretén passar una bona estona fent teatre amb l'objectiu de fer una representació teatral.

Grup de Teatre Entre Nosaltres

Grup de teatre amateur.

Grup de Teatre Les Fepipes

Grup de teatre amateur.

Logo_GENAB.png

Grup Ecologista del Nucli Antic
de Barcelona

Grup ecologista. Espai de formació, reflexió i acció per poder posar en marxa propostes consensuades que ajudin a disminuir la crisi ecològica i social.

Penya Excursionista Guimerà

Grup fundat el 1927. 

Grup d'estudi d'economia des d'una perspectiva crítica.

Grup de teatre amateur format per persones de diferents edats que tenen una característica comuna: la passió pel teatre.