top of page

El Centre

Al llarg dels quasi 125 anys d’història, els objectius del Centre han anat canviant, adaptant-se a la realitat social del seu entorn i a les necessitats que aquesta ha anat mostrant.

 

La missió de l’entitat descriu quin és actualment el seu objectiu principal, la seva raó de ser més 
fonamental. La visió és el camí, la metodologia utilitzada per assolir la nostra finalitat associativa. I els nostres valors marquen els principis bàsics amb els quals seguir avançant dia a dia, defensant un model de gestió contrastat i que garanteix la participació social. 

La nostra missió:

El Centre Sant Pere Apòstol, una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1892, és avui un espai d’activitats socioculturals dirigides als seus socis i sòcies, als veïns i veïnes i a totes aquelles persones interessades en el desenvolupament i millora de l’entorn social del barri de St. Pere, Sta. Caterina i la Ribera. Vol ser un punt de trobada on puguin confluir diverses maneres de pensar i actuar que promoguin valors socials i generin activitats obertes i de convivència amb les que acomplir les motivacions personals i col·lectives.

La nostra visió:

Cal que el Centre sigui una xarxa de persones, entitats i grups amb capacitat de potenciar, dinamitzar i ajudar les diverses associacions i federacions del barri en la tasca de generar les activitats necessàries per a la millora social de l’entorn immediat. Volem fomentar la participació democràtica i activa de tota la comunitat que viu el dia a dia en el barri, enfortint el sentiment de lligam entre els diversos col·lectius existents, i essent un referent com a espai de trobada d’interessos i motivacions personals per a totes les persones, sense cap tipus de diferenciació.

Entenent la cooperació com un instrument clau per al progrés social, el Centre pretén col·laborar amb altres agents socioculturals (entitats juvenils, de gent gran, de discapacitats, culturals, agrupaments escoltes, centres d’integració, centres cívics, equipaments de districte i de ciutat, centres d’oci, escoles, administracions o altres institucions) per tal de poder dur a terme el més coherentment i coordinada possible aquesta tasca.

Els nostres valors

El principal capital del Centre és la seva experiència ja que sempre ha procurat entre els seus socis i sòcies la creació i la dinamització d’una xarxa associativa i comunitària basada en la transmissió de valors com ara la solidaritat, la responsabilitat, el civisme, l’esperit crític, l’honestedat, el respecte, el compromís, l’esperit emprenedor,etc. Sempre a partir del treball en equip, realitzant tasques com ara l’organització d’actes, la coordinació entre entitats i col·lectius, la realització d’espectacles i foment d’activitats per a tot tipus de públic, amb la intenció de fer partícip un barri en què actualment s’hi troben tantes necessitats socials i culturals i alhora tantes realitats diverses.

  

Els principis i la metodologia que conformen la base dels projectes de l’entitat parteixen de la democràcia, la integració, la col·laboració, la participació individual i col·lectiva, la solidaritat i el foment de projectes de persones que no disposen de mitjans per realitzar l’organització o el control de propostes festives, culturals, socials o altres.

 

El nostre valor fonamental passa per ser una entitat arrelada al territori (Barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera) i de participació activa en d’altres entitats que treballen per enfortir la societat civil i cultural del nostre barri. També formem part de la Federació d’Ateneus de Catalunya i de la Xarxa d’Equipaments Cívics de Catalunya (XECAT) amb l’esperit i la voluntat d’arrelament al nostre país i del treball en xarxa.

bottom of page