top of page

Oferta de gestió del Bar Social del Centre


El Centre Sant Pere 1892, situat al districte de Ciutat Vella de Barcelona, està buscant una persona o equip de persones que s’encarreguin de portar el bar de l’entitat. Situat al carrer del Rec número 21, a la seu temporal del Centre Sant Pere, el bar és concebut com un element fonamental de l’entitat, com a punt dinamitzador i lloc de trobada dels socis i veïns del barri. 


El període de presentació de propostes finalitza el 24 de maig del 2024.


La persona o persones encarregades del bar han de complir els següents requisits

  • Tenir experiència i/o coneixements en restauració i el carnet de manipulació d’aliments.

  • Oferir un servei de qualitat i a preus assequibles.

  • L’horari d’atenció serà, com a mínim, de les 17 h a les 22 h de dilluns a dissabte, ambdós inclosos. Els diumenges en què hi hagi actes públics també haurà d’obrir fins a la finalització de l’esdeveniment.

  • Tenir coneixement del català. Es valorarà el coneixement d’altres llengües.

  • Presentar un projecte de gestió del bar per escrit, incloent-hi una proposta de menú i de preus, a més del currículum de la persona o persones que el gestionarà.

  • L'adjudicatari/ària del bar farà un pagament mensual al Centre de tres-cents euros (300,00 euros), en concepte de cessió i ús d'espai i per contribuir a les despeses generals del local del bar, llevat del mes d'agost tancat per vacances.

La Junta Directiva del Centre realitzarà el seguiment del funcionament del bar, de la qualitat i eficàcia del servei ofert. Sempre que calgui, les dues parts podran acordar modificacions o revisions de les condicions amb la voluntat de millorar el servei.


Per a més informació, es pot consultar el conveni de col·laboració del bar per saber en detall les condicions. El podeu demanar a la consergeria del Centre o per correu electrònic a info@centresantpere.com. Si l’interessat/da necessita veure l'espai o parlar amb alguna persona de la Junta per resoldre dubtes pot sol·licitar-ho en el mateix correu. 


Les propostes s’han d’enviar al mateix correu electrònic amb l’assumpte Gestió del Bar del Centre i les dades de contacte de l’interessat/da.

Comments


Més Notícies
bottom of page