top of page

Assemblea general i eleccions a la presidència


Tots els socis i sòcies esteu convocats a la propera Assemblea General Ordinària del Centre Sant Pere Apòstol.

Divendres 2 de març del 2018, a l'Auditori Cullell i Fabra.

A les 19:30h. en única convocatòria.

Un dels punts principals de l'ordre del dia serà l'elecció del nou president o presidenta del Centre. S'han presentat dues candidatures, una liderada per l'actual presidenta Teresa Baltà i una altra per l'expresident Albert Rodríguez.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior (Assemblea General Ordinària 2017).

2. Informe de presidència.

3. Presentació i aprovació, si s'escau, dels comptes del 2017.

4. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost ordinari pel 2018.

5. Activitats del Centre.

6. Beca Josep Macià i Premi Jaume Solaní.

7. Eleccions a la presidència.

8. Presentació de l'equip de treball del president/a electe/a.

9. Torn de paraules.

Kommentare


Més Notícies
bottom of page