top of page

Jocs Florals del Centre 2022

Participa en aquesta nova edició dels Jocs Florals del Centre!

Bases Generals:

1. Hi haurà tres categories: Infantil (fins a 10 anys), juvenil (11-17 anys) i adult (+18 anys).


2. En cada categoria es pot competir en dues modalitats diferents: prosa i poesia.

Cada autor es pot presentar en la modalitat que vulgui o en totes dues modalitats.


3. El tema és lliure.


4. Els treballs presentats han de ser individuals, de creació pròpia, originals i inèdits i es pot fer en

llengua catalana o castellana.


5. El treball presentat ha de tenir les següents característiques:

• El paper ha de ser de mida DIN-A4.

• L’extensió no pot ser superior a tres fulls escrits per les dues cares (sense comptar la portada).

• La mida de la lletra serà entre 12 i 14 com a màxim i l’interlineat ha de ser un mínim d’1.15.

• Ha de tenir un títol.Bases de la modalitat de Teatre:

• Els textos hauran de tenir entre 10 i 20 pàgines de mida DIN-A4, per una sola cara.

• La mida de la lletra serà entre 12 i 14 com a màxim.

• Hauran de ser obres inèdites, originals, de tema lliure i poden presentar-se

en llengua catalana o castellana.

• Els monòlegs no seran vàlids.


6. Els treballs ( de totes les modalitats) hauran d’estar signats amb un pseudònim i s’entregarà dins d’un

sobre on hi consti escrit a la part exterior la categoria i modalitat a la qual pertany. El participant haurà

d’entregar un segon sobre on hi consti escrit a la part exterior el títol i pseudònim, dins del sobre hi haurà

un full amb el títol, el pseudònim, el nom i cognoms de l’autor/a, la categoria i la modalitat a la qual pertany.

Els originals rebuts no es retornaran.


7. La decisió del jurat es farà pública amb el lliurament dels premis. Si no fos possible es notificarà

prèviament a qui guanyi. Per tal de poder fer-ho caldrà posar un mail,telèfon o contacte.

Comments


Més Notícies
bottom of page