top of page

Vols fer-te càrrec de la gestió del Bar Social del Centre?


Benvolguda sòcia/i

M'adreço a totes/s vosaltres en nom propi i de la Junta Directiva del Centre per fer-vos saber que la gestió del Bar Social del Centre quedarà vacant el proper dia 31 d'octubre d'enguany.

Considerant fonamental l'existència d'un bar social al Centre com a punt dinamitzador i lloc de trobada d'amics i amigues i per tal de seguir oferint aquest servei, obrim a totes els socis/es del Centre i a possibles candidats externs que hi estiguin interessats/des, l'oportunitat de fer-se càrrec de la seva gestió.

Així doncs s'obre un període de presentació de propostes que la Junta avaluarà per tal de trobar la persona o persones més adients.

EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES FINALITZARÀ EL PROPER DIA 25 D'OCTUBRE DE 2019

Aquesta gestió s'haurà d'ajustar a uns mínims que es concreten en el document "Conveni de col·laboració per a la gestió del Bar Social del Centre Sant Pere Apòstol de Barcelona" si bé es poden pactar altres supòsits de comú acord entre les parts.

Moltes gràcies,

Teresa Baltà i Valls

Presidenta del Centre Sant Pere Apòstol

Més Notícies
bottom of page