top of page

RECOLLIDA DE SIGNATURES


El Grup Ecologista del Nucli Antic de Barcelona (GENAB) ha tingut la iniciativa de fer aquesta recollida de signatures per demanar a l'Ajuntament les mesures necessàries per garantir l'accessibilitat en tot l'edifici, a l'espera de les obres de rehabilitació.

Els fulls de recollida de signatures (individuals i de suports col·lectius es troben a CONSERGERIA)

Aquest és el comunicat:

Com heu observat en més d’una ocasió, l’accessibilitat als espais comuns de la primera planta del Centre Sant Pere Apòstol es veu molt limitada a les persones amb mobilitat reduïda, cosa que incompleix la legislació vigent. Mentrestant l’Ajuntament diu que això es solucionarà en les futures obres de rehabilitació.

El GENAB pensa que no podem esperar tant i ha presentat una reclamació a l’Ajuntament, en qualitat de titular de l’edifici, per a que “mentrestant no es realitzin les esmentades obres de rehabilitació, s’instal·lin les mesures necessàries per garantir l’accessibilitat a l’edifici, pels medis que es considerin adients; tot atenent que l’actual situació incompleix la normativa vigent i que l’edifici és de titularitat municipal”

Si esteu d’acord amb la reclamació del GENAB, ja sigueu sòcies del CSPA o mers usuàries, signeu el full de recollida de signatures. Si sou d’una entitat o col·lectiu també podeu donar suport com a tal.

Els fulls de recollida de signatures individuals i de suports col·lectius els trobareu a la consergeria.

Tags:

Més Notícies
bottom of page