top of page

Concurs logotip 125è aniversari


El Centre posa en marxa un concurs obert per escollir el logotip del 125è aniversari de l'entitat, que servirà per la difusió de tots els actes que es facin al llarg del 2017, any en què el Centre celebrarà els seus 125 anys d'història.

Termini de presentació: fins el 9 de desembre.

Lloc de presentació:

Consergeria del Centre Sant Pere Apòstol.

C/ Sant Pere més Alt, 25

Horari d'atenció al públic: de dilluns a dissabte de 17h a 22h.

BASES DEL CONCURS:

- La participació és oberta a tothom. Els participants han de fer arribar de forma individual o col·lectiva un disseny, original i inèdit.

- El format d’entrega ha de ser en paper Din A4 i també en algun d'aquests formats digitals: png. jpg, pdf o eps.

- Cal incloure aquest text:

“Centre Sant Pere Apòstol”

“125è aniversari” o “125 anys”

- Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors (CMYK). No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i/o volums enganxats.

- L’organització farà servir el logotip guanyador per a promocionar el 125è Aniversari del Centre sobre qualsevol format.

- L’organització es reservarà els drets de reproducció del logotip guanyador, que seran cedits en exclusiva pel seu autor/a. Qualsevol modificació més enllà de l’adaptació a la normativa serà comunicada i consultada a l’autor.

- En cas d’ús d’imatges pre-existents per a la confecció del logotip, s’hauran de tenir en compte els seus drets d’autor.

- La Junta Directiva del Centre serà l’únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència, i els seus membres no podran presentar-se al concurs.

- Els concursants podran actuar sota pseudònim. En qualsevol cas, hauran de lliurar l’obra sense signar juntament amb un sobre tancat on hi constin les dades personals de l’autor (nom, adreça, telèfon, DNI, mail...).

- El veredicte del jurat del concurs es farà públic durant el mes de desembre de 2016.

- Les obres que es presentin a concurs, passaran a ser propietat de l’entitat organitzadora del concurs i podrà fer-ne l’ús que en cregui pertinent.

Més Notícies
bottom of page