top of page

JOCS FLORALS DEL CENTRE 2021


Bases Generals:

 1. Hi haurà tres categories: Infantil (fins a 10 anys), juvenil (11-17 anys) i adult (+18 anys).

 2. En cada categoria es pot competir en dues modalitats diferents: prosa i poesia. Cada autor es pot presentar en la modalitat que vulgui o en totes dues modalitats.

 3. El tema és lliure.

 4. Els treballs presentats han de ser individuals, de creació pròpia, originals i inèdits i poden presentar-se en llengua catalana o castellana.

 5. El treball presentat ha de tenir les següents característiques:

 • El paper ha de ser de mida DIN-A4.

 • L’extensió no pot ser superior a tres fulls escrits per les dues cares (sense comptar la portada).

 • La mida de la lletra serà entre 12 i 14 com a màxim i l’interlineat ha de ser un mínim de 1.15.

 • Ha de tenir un títol.

Bases de la modalitat de Teatre:

 • Els textos hauran de tenir entre 10 i 20 pàgines de mida DIN-A4, per una sola cara.

 • La mida de la lletra serà entre 12 i 14 com a màxim.

 • Hauran de ser obres inèdites, originals, de tema lliure i poden presentar-se

 • en llengua catalana o castellana.

 • Els monòlegs no seran vàlids.

Els treballs ( de totes les modalitats) hauran d’estar signats amb un pseudònim i s’entregarà dins d’un sobre on hi consti escrit a la part exterior la categoria i modalitat a la qual pertany. El participant haurà d’entregar un segon sobre on hi consti escrit a la part exterior el títol i pseudònim, dins del sobre hi haurà un full amb el títol, el pseudònim, el nom i cognoms de l’autor/a, la categoria i la modalitat la qual pertany.


La decisió del jurat es farà pública amb el lliurament dels premis. Si no fos possible es notificarà prèviament a qui guanyi. Per tal de poder fer-ho caldrà posar un mail,telèfon o contacte.


QUI POT PARTICIPAR: Tothom qui vulgui sigui soci o no.


TEMPS D’ENTREGA: fins el 20 d´abril de 2021.


ON?:

*Consergeria del Centre.

*Correu ordinari: Centre Sant Pere Apòstol

c. Sant Pere Més Alt, 25 · 08002 Barcelona.


ENTREGA DE PREMIS: DIA A DETERMINAR


PREMIS: Diploma i ram de flors.

L’obra premiada de la modalitat de teatre serà representada a la propera temporada com preludi d’una de les obres de l’any.


NOTA: els treballs guanyadors en les modalitats de poesia i prosa seran publicats en el BUTLLETÍ del CENTRE.Comments


Més Notícies
bottom of page