top of page

9è CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DEL CASC ANTIC

dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera


La convocatòria d’aquest concurs està feta per la Coordinadora de la Festa Major de Casc Antic

Premi

• Un únic premi de 500€ per al cartell guanyador

Termini de presentació

• de l’1 al 30 d’abril de 2022

Presentació telemàtica

• Adreça: festamajorcascantic@gmail.com

• Assumpte: Concurs de Cartells FMCA 22

• Missatge: Indiqueu el pseudònim, telèfon de contacte, nom i cognoms.

BASES

• La participació és oberta a tothom. Les persones participants han de fer arribar de

forma individual o col·lectiva un disseny, original i inèdit.

Format

• DIN A3 (29,7 cm d’ample x 42 cm d’alt)

Text

• Festa Major Casc Antic dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 2022

del 23 juny al 3 de juliol (només pot incloure aquest text)

Disseny

• Logotip: Llima del Districte, tal com s’especifica al capítol 5.1.2 de la Normativa

Gràfica: https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5.pdf

• Motiu al·lusiu al barri

La persona guanyadora es copromet a acceptar les següents modificiacions

• Les AAFF del cartell, amb 3mm de sang

• Adaptació del cartell en format a determinar (amb sang de 3mm) per a la portada i

contraportada del programa

• Cessió de la creativitat en obert per poder fer les adaptacions pertinents d’altres

elements de comunicació

• Un petit llibre d’estil per l’elaboració del programa o suggeriments d’ornamentació

gràfica per a les pàgines interiors

• Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la

fotoreproducció i la impressió en quatre colors (CMYK). No s’admetran tintes

metal·litzades o fluorescents, ni relleus i/o volums enganxats.

Condicions de participació i altres drets

• L’organització farà servir el cartell guanyador per promocionar la Festa Major

Casc Antic dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera sobre qualsevol

format

• L’organització es reserva el dret de reproducció del cartell guanyador, que seran

cedits en exclusiva per a la persona autora del cartell

• En cas d’ús d’imatges pre-existents per a la confecció d’un cartell, s’hauran de tenir

en compte els seus drets d’autoria

• El Jurat serà l’únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència, i estarà

format per 4 membres de la Coordinadora de Festa Major que no podran presentarse

al concurs

• El Jurat es reserva la potestat, si és necessari, de seleccionar prèviament els

dissenys que s’admetin a concurs, així com declarar desert aquest concurs, en el

cas que les obres presentades no reuneixen els criteris mínims de qualitat i

adequació

• El veredicte del jurat es farà públic el 5 de Maig de 2022 a través de les xarxes

socials de la Festa Major

• La presentació de qualsevol disseny per a concurs, implica l'acceptació de les

bases esmentades en aquest mateix document de convocatòria de concurs

• Per poder realitzar el cobrament del premi, caldrà presentar una factura, un cop

lliurades totes les adaptacions de forrmat especificades anteriorment.

• En cas que es presenti només una idea o una il·lustració, la tasca de disseny

s’assumirà des del Departament de Comunicació de Ciutat Vella, i es premiarà la

proposta guanyadora amb un obsequi i amb la publicitat del guanyador/a a través

dels canals de comunicació del Districte de Ciutat Vella.

• Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquestes bases, preguem comuniqueu al

correu electrònic festamajorcascantic@gmail.com

Comments


Més Notícies
bottom of page