top of page

Resum de l'Assemblea General Extraordinària

El passat divendres 28 de juny es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària per aprovar els nous Estatuts i el Reglament de Regim Intern de la nova entitat CENTRE SANT PERE que sorgeix de l’actual entitat.

Els nous estatuts i el reglament els ha redactat una comissió que ha vist ampliat el seu treball amb l’aportació de tots els socis i sòcies que hi han volgut dir la seva. Amb aquesta aprovació s’ha acomplert una fita que tenia l’actual Junta Directiva.


A l’assemblea es van comptar 90 vots entre presencials i els enviats per correu, i el resultat final va ser:


A favor del estatuts : 85

En contra dels estatuts: 3

En blanc: 2

A favor del RRI: 87

En contra del RRI: 1

En blanc: 2


L’aprovació va ser gairebé unànime i la Junta Directiva dóna les gràcies a la participació de tots els associats tant en la seva elaboració com en la seva aprovació.


Seguim fent Centre !

Comments


Més Notícies
bottom of page