top of page

Nova edició dels Jocs Florals


El Centre Sant Pere convoca una nova edició dels Jocs Florals.


Termini de lliurament dels treballs: 14 d'abril


Acte de lliurament dels premis: Divendres 21 d'abril del 2023.


Llegeix les bases i participa!


Bases Generals:

1. Hi haurà tres categories d'edat: Infantil (fins a 10 anys), juvenil (11-17 anys) i adult (+18 anys).

2. En cada categoria es pot competir en dues modalitats diferents: PROSA i POESIA. I també hi ha una categoria única per a la modalitat de TEATRE. Cada autor es pot presentar en totes les modalitats que vulgui.

3. El tema és lliure.

4. Els treballs presentats han de ser individuals, de creació pròpia, originals i inèdits es poden fer en llengua catalana o castellana.

5. Els treballs s'han de presentar amb el següent format:

  • El paper ha de ser de mida DIN-A4.

  • L’extensió no pot ser superior a tres fulls escrits per les dues cares (sense comptar la portada).

  • La mida de la lletra serà entre 12 i 14 com a màxim i l’interlineat ha de ser un mínim d’1.15.

  • Ha de tenir un títol.

Bases de la modalitat de TEATRE:

  • Els textos hauran de tenir entre 10 i 20 pàgines de mida DIN-A4, per una sola cara.

  • La mida de la lletra serà entre 12 i 14 com a màxim. Interlineat mínim 1.15.

  • Hauran de ser obres inèdites, originals, de tema lliure i poden presentar-se en llengua catalana o castellana.

  • Els monòlegs no són vàlids.

6. Els treballs (de totes les modalitats) hauran d’estar signats amb un pseudònim i s’entregarà dins d’un sobre on consti escrit a la part exterior la categoria i modalitat a la qual pertany. El participant haurà d’entregar un segon sobre on consti escrit a la part exterior el títol i pseudònim, dins del sobre hi haurà un full amb el títol, el pseudònim, el nom i cognoms de l’autor/a, la categoria i la modalitat a la qual pertany. També cal posar un mail o telèfon de contacte.

7. La decisió del jurat es farà pública el dia del lliurament dels premis. Si no fos possible es notificarà prèviament a qui guanyi. Els originals rebuts no es retornaran.


QUI HI POT PARTICIPAR: Tothom que vulgui, sigui soci o no.


TERMINI DE PRESENTACIÓ: fins al 14 d'abril de 2023.


ON? A la consergeria del Centre o per correu postal (Carrer Sant Pere Més Alt, 25. 08003 Barcelona).


LLIURAMENT DE PREMIS: Divendres 21 d’abril del 2023.


PREMIS: Diploma i premi a determinar. L’obra guanyadora de la modalitat de teatre podrà ser representada dins la temporada teatral del Centre. Els treballs guanyadors en les modalitats de poesia i prosa seran publicats en el Butlletí del Centre.


Més Notícies
bottom of page