top of page

Assemblea Extraordinària: Obres del Centre


La junta directiva del Centre vol comunicar a tots els socis i sòcies de l'entitat diverses novetats importants relacionades amb les obres de l'edifici del Centre per part de l'Ajuntament de Barcelona.


Per això, s'ha convocat a una Assemblea General Extraordinària, que tindrà lloc:


Divendres, 27 d’octubre de 2023, a les 19.30 h, en una única convocatòria. Al teatre GESPA.

Donada la importància del tema a tractar, es prega l’assistència de tota la massa social del Centre. La presidenta, en nom de tota la junta directiva, demana que s'aturi tota activitat al Centre en el dia i hora de l'assemblea, per tal d’assegurar l’assistència de tots els socis i sòcies.


Ordre del dia

1. Obres de l'edifici del Centre per part de l'Ajuntament.

2. Precs i preguntes.

NOTA: Segons l'article 12.1 dels estatuts del Centre, les convocatòries d’assemblea s’han d’anunciar amb una antelació mínima de quinze dies hàbils, però donada la urgència d'aquesta assemblea, aquesta convocatòria no s’ha pogut enviar abans. Disculpeu les molèsties.

Comments


Més Notícies
bottom of page