top of page

El barri Gòtic de Barcelona


Per Enric Turón*

En el recorregut pel nostres barris, aquesta vegada parlarem del Gòtic. Aquest barri, situat al Districte de Ciutat Vella, està delimitat per Les Rambles, la Via Laietana, la Plaça de Catalunya i el Passeig de Colom. Es va edificar sobre les restes de la Barcelona romana, aleshores Barcino, i la Barcelona medieval va propiciar la construcció d’esglésies, palaus i monuments que va provocar la desaparició de la majoria de les restes romàniques.

Bé, doncs menys algunes petites coses, tot això és MENTIDA. El barri Gòtic és una ficció històrica. La idea del barri Gòtic arrenca el 1902 i és gràcies a l’enderroc de les cases per fer la Via Laietana, quan comença a prendre forma el barri com a tal. Es traslladen edificis sencers, algun dels quals estaven guardats en magatzems municipals, es restauren edificis com la Casa dels Canonges, es fa el pont del carrer del Bisbe, es reordenen places com Sant Felip Neri, etc.

El 1908, l’Ajuntament arriba a un acord amb el Banco Hispano Colonial perquè financi la reforma interior de la ciutat i això afecta tot el barri. Es crea una comissió d’experts (Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner, Carreras i Candi...) que fan els informes pertinents quan es vol demolir una casa. Ells diuen el que cal preservar i donen el permís perquè el Fomento de Obras y Construcciones tiri endavant l’enderroc. Ells són també els encarregats de dir on han de tornar a ser muntades o com s’han de aprofitar les pedres guardades.

Després de la guerra civil, sota el règim de Franco, es potencia el barri Gòtic a través de la Sociedad de Atracción de Forasteros, es tornen a traslladar més edificis i es reconstrueixen molts indrets, com l’aqüeducte romà. Tot això ha fet que els detalls veritablement medievals passin desapercebuts.

*Fe d'errades: Hi ha un error en el butlletí imprès. Aquest article no és de la Pilar Delgado, sinó de l'Enric Turón.

Més Notícies
bottom of page